't Veld-Noord vordert!

31 januari '24

De voorbereidingen van de verkoop van de eerste fase in ’t Veld-Noord zijn in volle gang en binnenkort zullen de eerste schetsbeelden van de woningen gedeeld worden. Ondertussen is er op locatie ook gestart met het bouwrijp maken van de grond. Maar wat betekent dit laatste nou precies?

image alt

Bouwrijp maken

Het bouwrijp maken van de grond bestaat uit diverse werkzaamheden. Zo verwijderen we eerst bijv. alle (mogelijke) obstakels uit de grond waarop gebouwd gaat worden. En ter plaatse van de toekomstige riolering, de wegen en de en nutsleidingen (water en electra) wordt het terrein voorbelast. Dit zorgt voor meer stabiliteit.

Die voorbelasting is ook belangrijk voor de bouwweg. Via deze (tijdelijke) weg kunnen de bouwvoertuigen alle locaties op de bouwplaats bereiken. De bouwweg krijgt aan de oostzijde van het bouwterrein een aansluiting op de Valbrugweg.

image alt

'Zettingsperiode'

Het voorbelasten van de bodem zal enkele maanden in beslag nemen en wordt ook wel de 'zettingsperiode' genoemd.  

Daarnaast worden de delen van de wijk waar water komt (de 'waterpartijen') alvast gegraven. De allereerste contouren van de nieuwe wijk zullen dan al zichtbaar zijn. 

Na de genoemde zettingsperiode start de aannemer met de aanleg van de riolering en de nutsvoorzieningen (oa. water en electra). Zodra dit allemaal gereed is, is de grond op grote lijnen bouwrijp. En kan de aannemer snel starten met de bouw van de (dan inmiddels) verkochte woningen. De allereerste palen kunnen dan de grond in. 

  De planning van 't Veld-Noord
  Over het plan 't Veld-Noord