Over het plan 't Veld-Noord

18 januari '24

Nu nog een weiland, maar over enige tijd bevindt zich hier aan de noordkant van 't Veld een nieuwe en bijzondere woonomgeving. Een woonomgeving met een grote variatie aan woningtypen voor uiteenlopende doelgroepen. Voor zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, alleenstaand, samenwonend of in een gezin met kinderen.

In aanloop naar de verkoop van de eerste fase van 't Veld-Noord laten we je zien hoe deze nieuwe plek er in het hart van West-Friesland uit gaat zien.

Open landelijke sfeer

In het ontwerp van de lay-out van de wijk is de huidige, historische gegroeide bebouwing van ’t Veld als uitgangspunt genomen. Net als veel dorpen in Noord-Holland is ook ’t Veld een lintdorp. En dat betekent: een dorp dat in de loop der tijd langs een doorlopende weg (het lint) is ontstaan. Hierdoor is de bebouwing zeer gevarieerd en alle woningen (vaak boerderijen) zijn uniek, met elk een eigen ligging, grootte, dakopbouw en gevel.

Een moderne variant op zo’n lint vind je ook terug in het plan ’t Veld-Noord.
Deze loopt als een slingerende centrale weg van oost naar west door de nieuwe wijk. Met daaraan aan beide zijden de openbare groene ruimte en een variatie aan woningtypen. Dit zorgt voor een open landelijke sfeer die heel goed aansluit bij de historisch gegroeide opbouw van de rest van het dorp.

Ook de oostelijke rand van de wijk heeft – gezien van de lokale weg (Valkbrugweg) - een zelfde landelijke uitstraling.

Masterplan
Het plan 't Veld-Noord

Dorpse sfeer

Aan het lint liggen 3 verschillende buurtjes, elk met een eigen karakter en verbinding met de bestaande bebouwing via wandel- en fietspaden. Zo hebben het westelijke en het oostelijke deel van de wijk  - in tegenstelling tot de woningen aan het lint - niet een landelijk, maar een dorps karakter. Hier is de bebouwing iets dichter op elkaar en net iets minder gevarieerd.

In het centrale deel van de wijk vind je veel wandelpaden en waterpartijen met in totaal 5 bruggen. Deze buurt wordt helemaal omsloten door een gedeelte met veel groen en wandelpaden.

Zo ziet 't Veld-Noord er uit

De kaart hieronder toont het plan van 't Veld-Noord met de 3 buurten en het centrale lint:

1. De verbinding via een voet- en fietspad met het centrum van 't Veld
2. De groene delen van de buurt met wandelpaden
3. Verbinding met de lokale weg (Valkbrugweg)
4. De gerealiseerde en bewoonde eerste fase van 't Veld-Noord
5. Bestaande dorpsbebouwing
6. Verbinding met bestaande deel van 't Veld-Noord

Het plan 't Veld-Noord

De eerste fase van het 't Veld-Noord

In 't Veld-Noord realiseren we in verschillende fases diverse soorten woningen. Zowel sociale- huur en koopwoningen, betaalbare koopwoningen en vrije sectorwoningen. De verkoop van de koopwoningen verloopt via deze website. Meer informatie over het aanbod van de huurwoningen via Wooncompagnie vind je (te zijner tijd) hier. 

De woningen die in de 1e fase in verkoop gaan, bevinden zich in de westelijke buurt. Dit zijn levensloopbestendige woningen, 2 onder 1 kapwoningen, vrijstaande woningen en hoek- en tussenwoningen. 

Ben je geïnteresseerd om te wonen in een van de koopwoningen in deze nieuwe wijk aan de rand van het dorp 't Veld? Schrijf je dan hieronder vrijblijvend in. Dan houden we je automatisch op de hoogte over het project. 

t Veld-Noord
  De planning
  Meer over het plan